Samfunnsviterne inviterer til 3-timers digitalt kurs i «Innføring i fasilitering og møtedesign»

Kurset gir en overordnet innføring i fasilitering og møtedesign, og en basis for å kunne fasilitere i egen virksomhet. Kurset er interaktivt, på den måten at deltakerne også er aktive, og oppfordres til å dele erfaringer og undersøke tematikken med hverandre.

Når kurset er ferdig har deltakerne fått:

  • innføring i prinsipper for fasilitering og møtedesign
  • innføring i planleggingsverktøy
  • refleksjon rundt egen praksis
  • ideer til videre læring og utvikling


Tidspunkt: Tirsdag 17. november 2020, kl. 09-12
Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte

Kursavgift:
Medlem:
kr. 850
Ikke-medlem:
kr. 1 250
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Om kursholder:
Kurset designes og gjennomføres av Mathilde Blichfeldt Mjønes. Mathilde har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning gjennom 9 år som ansatt i Riksrevisjonen. Siden 2015 har hun levert kurs til en rekke virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Mathilde er samfunnsviter, og sertifisert fasilitator fra Facilitator i Aarhus.