Samfunnsviterne inviterer til digitalt kurs i prosjektledelse 27.-28. april 2022

Hvordan bygge et superteam? De fleste prosjektledere vil gjennom en prosjektperiode lede et team av mennesker som til vanlig rapporterer til andre overordnede i virksomheten. Hvordan håndtere denne rollen som leder - for prosjektteamet, og vis a vis teammedlemmenes øvrige ledere?

Prosjekter er delt i faser som skaper en struktur i framdriften. Men til tross for at prosjektfasene følger en plan, skjer det parallelt med planen også mye med deltagerne og interessentene i et prosjekt som medfører endringer. Mye av dette kan planlegges for, men noe må håndteres underveis. Dette får du høre mer om på kurset, og du vil også få verktøy og oppgaver som lærer deg å håndtere dette og denne måten å jobbe på.

Målet for kurset er at du skal få forståelse og oversikt over ledelse av mennesker i et prosjekt, samt enkle verktøy for å lykkes med selve prosjektet. For å oppnå dette er kurset praktisk rettet. Det blir blant annet aktiv bruk av deltagernes egne prosjekter og andre caser, for å oppnå læringsmålene.

 

Tidspunkt: 27.-28. april 2022, kl. 09.00-15.00 (begge dager)
Sted: Digital plattform (Zoom)
Antall plasser: 25Kursavgift:
Medlem:
kr. 950
Ikke-medlem: kr. 1 450


Faktura:
Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.


Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

 

Mer om temaer på kurset:

Hva er et prosjekt?

 • Forstå målet
 • Forstå til prosessen i prosjektarbeid
 • Kjenne til POS en prosjektbeskrivelse, prosjektparametere og prioriteringsmatrise
 • Hva er ikke en del av prosjektet


Hva kan bidra til at prosjektet lykkes?

 • Den gode brainstormingen
 • Hvordan bygge et team?
 • Kommunikasjon i prosjekter
 • Konflikthåndtering
 • Delegering
 • Håndtere interessenter
 • Risikohåndtering 


Menneskene i prosjektet

 • Atferdsendring i prosjekt
 • Tilbakemeldinger for utvikling
 • Håndtere ressurser og ledere
 • Hvordan lede mennesker


Prosjektverktøy

 • Nettverksdiagram og Work Breakdown Structure (WBS)
 • Kritisk sti

 

Gjennom dette kurset vil du lære det viktigste du trenger for å lykkes som prosjektdeltager- og leder, samt få kjennskap til de klassiske årsakene til at prosjekter feiler. Du vil også få et enkelt rammeverk og kunnskap i å bruke enkle verktøy.

 

Om kursholder

Petter Bakken er foredragsholder, kursleder, endringsleder og coach. Han er sertifisert Coach og har sertifisering innen endringsledelse (PROSCI Change Management Certification). Petter er en meget engasjert foredragsholder med stor evne til å tilpasse innhold til situasjonen og de mål som er satt. Liker å involvere publikum i små og store grupper og via det få dialog og interesse. Han er en anerkjent og mye brukt foredragsholder innen motivasjon, innovasjon, endringsledelse, salg, ledelse, kundebehandling, mentorprogrammer, kommunikasjon, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk. Han har veiledet store og komplekse organisasjoner i endring, de 14 siste årene med omstillingsprosesser både på norsk nivå og i Europa. Petter har jobbet 29 år i Hewlett-Packard med support, service, produktansvar, marked ansvar og salg. De siste 14 år i HP med både å produsere og levere ledelses- og salgsrelaterte kurs. Han var fra 2011 -2014 ansatt i Habberstad, og de siste årene har han jobbet privat og offentlig med mye foredrag og kurs.