Leser du i dag et tilfeldig nummer av Teknisk Ukeblad, vil du se at ordet digital er nevnt på nesten hver eneste side, ja selv i jobbannonser og reklame dukker ordet «digital» opp. Hvilke konsekvenser får det for deg som leder? Hva betyr det å være en digital leder i dag, og hva vil morgendagens krav til en digital leder være? Må du være god på IT for å bli en digital leder? Og hva er ditt forhold til digitale medier?

Målgruppen for dette kurset er mellomledere som ønsker å bli gode til å manøvrere i en stadig mer digitalisert verden. Det er viktig å forstå digitale medier, men digital omstilling handler vel så mye om å se dagens arbeidsprosesser, styringsmodeller og organisering med nye øyne. Mellomledere blir ofte fortalt hva de skal gjøre og med et krav om ønsket resultat, men ser ikke driverne for at endringene skjer. Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om ledelse, mennesker og omstilling.

Kurset inneholder:
*Lederskap i en digital endringsverden
*Hva er digitalt lederskap? Kan du velge å ikke være digital?
*Forstå hva jeg trenger for å bli en digital leder
*Hvordan bygge og drive teamet gjennom endringer?
*Å balansere mellom analog og digital informasjon
*Hvordan få til adferdsendring og en endringsvillig kultur?
*Deg selv som driver av endringer i egen avdeling
*De vanligste feil som begås og hvordan unngå det

Når du er ferdig med kurset vil du ha lært noe av det som kreves for å lede i en digital verden. Du vil også ha lært hva du trenger å endre i deg selv for å bli en bedre leder.

Ledelse er en evig reise i endringer. Meld deg på kurset for å fortsette din reise.

 

Tidspunkt: Mandag 5. oktober 2020, kl. 09:00–15.00
Sted: Digital plattform

Kursavgift:
Medlem:
kr. 1 100
Ikke-medlem:
kr. 1 600
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

 

Om kursholder

Petter Bakken er foredragsholder, kursleder, endringsleder og coach.
Han er sertifisert Coach og har sertifisering innen endringsledelse (PROSCI Change Management Certification).

Petter er en meget engasjert foredragsholder med stor evne til å tilpasse innhold til situasjonen og de mål som er satt. Liker å involvere publikum i små og store grupper og via det få dialog og interesse.

Han er en anerkjent og mye brukt foredragsholder innen motivasjon, innovasjon, endringsledelse, salg, ledelse, kundebehandling, mentorprogrammer, kommunikasjon, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk. Han har veiledet store og komplekse organisasjoner i endring, de 14 siste årene med omstillingsprosesser både på norsk nivå og i Europa.
Petter har jobbet 29 år i Hewlett-Packard med support, service, produktansvar, marked ansvar og salg. De siste 14 år i HP med både produsere og levere ledelses og salgsrelaterte kurs.
Var fra 2011 -2014 ansatt i Habberstad. De siste har han jobbet privat og offentlig med mye foredrag og kurs.