Samfunnsviterne inviterer til digitalt kurs med Faktisk.no 8. februar 2022.

Hvordan sosiale medier virker i samfunnet er lite forstått i Norge. Det er en utfordring for journalister og informasjonsarbeidere, men det kan også gjøre livet vanskelig for andre som er avhengige av å forholde seg til opinionen – ikke minst når sinte horder inntar kommentarfeltet eller når vrangtolkninger av det du har skrevet gir næring til konspirasjonsteorier.

Kurset bygger på Faktisk.no sine mangeårige undersøkelser og analyser av hvordan informasjon spres i sosiale medier i Norge. Vi trekker blant annet på våre erfaringer med hvordan kommunikasjon fra medier og helsemyndigheter under pandemien har blitt misforstått av koronaskeptikere, og lærer kursdeltakerne hvordan de kan bidra til å forhindre at det samme skjer med informasjonen de deler med sine brukere.

Kurset egner seg for journalister, informasjons- og kommunikasjonsarbeidere og andre som er avhengige av å forholde seg til «folkemeningen». Det er særlig egnet for personer som jobber med kommunikasjon om kontroversielle temaer som byutvikling, innvandring, klima og miljø, samt strøm og energi.


Gjennom en kombinasjon av foredrag og praktiske øvelser får kursdeltakerne:

  • en forståelse for hvor lett et budskap kan fordreies og «spinne ut av kontroll», og praktisk skrive- og kommunikasjonstrening
  • løse kommunikasjonsoppgaver basert på virkelige eksempler der budskap og innhold har blitt misforstått
  • innblikk i hvordan sosiale medier utgjør en understrøm i det norske demokratiet og hvilke konsekvenser det kan få
  • et innblikk i hvordan små, men høylytte grupper kan virke store og viktige gjennom en «forsterker-effekt»
  • kurset avsluttes med at deltakerne selv formulerer prinsipper for klar kommunikasjon med utgangspunkt i oppgavene de har løst underveis i kurset, med veiledning fra kursholderen

 

Tidspunkt: Tirsdag 8. februar, kl. 09.00-11.00
Sted: Digital plattform
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 30. januar


Kursavgift:

Medlem: kr. 250

Ikke-medlem: kr. 500


Faktura: 
Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

 

Om kursholder
Morten L. Dahlback er leder for Faktisk Innsikt, teknologi- og innovasjonssatsingen til Faktisk. Han har en doktorgrad i filosofi fra NTNU, og har vært gjesteforsker ved Rutgers University og Munich Center for Mathematical Philosophy. Dahlback har også jobbet som kommentator i Adresseavisen og var tidligere tilknyttet analyseselskapet The Economist Intelligence Unit.