Samfunnsviterne inviterer til digitalt kurs med Faktisk.no: «Den andre pandemien: Falske nyheter og desinformasjon»

Hvor alvorlig er egentlig problemet med falske nyheter, og hvordan blir vi påvirket av desinformasjon i nyhetsstrømmen? Kan det som skjer i USA skje i Norge? Eller skjer det allerede? Foredraget gir en innføring i hvordan falske nyheter og desinformasjon påvirker samfunnsdebatten i Norge, med spesielt fokus på analyser av sosiale medier. Herunder konkrete caser fra Norge knyttet til kildebevissthet, kritisk mediebruk, informasjonsberedskap og konsekvensene av desinformasjon.

Kursholder: Kristoffer Egeberg. Som medlem i den originale prosjektgruppen ble Kristoffer Egeberg Faktisk.nos første ansvarlige redaktør. Før dette var han undersøkende journalist i Dagbladet, og ble i 2015 tildelt Skup-prisen og Internasjonal Reporters IR-pris for avsløringene om «Nigeria-båtene», om Forsvarets tilslørte fartøy-handel med paramilitære selskaper i Vest-Afrika. Han har også vært soldat og offiser i internasjonale operasjoner, og har skrevet boken "Fredsnasjonen Norge" på Kagge forlag.

Tidspunkt:
Torsdag 25. mars, kl. 09:00–11.00
Sted: Digital plattform (Google Meet)
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte
Antall plasser: 25

Kursavgift:
Medlem: kr. 250
Ikke-medlem: kr. 500


Faktura:
Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.