Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte over 50 år til kurs i planlegging av senkarrieren. I et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring er det viktig å ta egne og bevisste valg gjennom hele yrkeslivet. Som fagforening vil vi bidra til å istandsette medlemmene våre til en god reise gjennom hele arbeidslivet.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 25. mai til 19. juni og inneholder en film med gjennomgang av foiler, foiler med voiceover og nedlastbare oppgaver og materiell. Det blir i tillegg arrangert et webinar onsdag 10. juni kl. 12.00-13.30 som deltakerne får mulighet til å delta på. Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte over 50 år
Tidsrom: 25. mai-19. juni
Webinar: 10. juni, kl. 12.00-13.30
Antall plasser: 100
Påmeldingsfrist: 22. mai

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte og medlemmer.

Mer informasjon om innholdet i kurset:


Kurset er spesielt rettet inn mot medlemmer fra 50 år og oppover, samt tillitsvalgte som vil lære om seniorpolitikk.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Hva kan vi lære av den seniorpolitiske forskningen – myter og realiteter
• Bevisstgjøring på temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
• Stimulere til at den enkelte tar det best mulige valget for seg selv og sin egen yrkeskarriere
• Kompetansebevisstgjøring – hvordan få større forståelse av den erfaringsbaserte kompetansen
• Hva er dine muligheter og eventuelle utfordringer – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
• Godt medarbeiderskap i senkarrieren – hva er det og hvordan utøve det?

Mål for kurset er:
• At den enkelte får påfyll og inspirasjon som gjør at de kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling
• At de kjenner til mytene omkring alder, læring, endring og utvikling