Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte som er og blir berørt av omstillinger til digitalt kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse. Omfanget av endringer i dagens arbeidsliv medfører både muligheter og utfordringer for medarbeidere og ledere. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre medlemmer og tillitsvalgte er best mulig rustet til å møte krav og forventninger om endring og utvikling. Vi setter derfor fokus på betydning av et aktivt medarbeiderskap og omstillingskompetanse.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 30. august - 24. september, og kurset inneholder fem leksjoner, som inkluderer filmer samt nedlastbare oppgaver og verktøy.

Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes medlemmer og tillitsvalgte. Påmeldte deltakere vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging med mer.

 

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tidsrom: 30. august - 24. september
Påmeldingsfrist: 25. august

Mer informasjon om innholdet i kurset:

De trender og utviklingstrekk som preget arbeidslivet påvirker den enkelte, ledere og virksomhetene. Den enkelte medarbeider har et stort ansvar både for seg selv og sine bidrag på arbeidsplassen. Vi må alle være dyktige til å lede oss selv i disse endringstider. Medarbeiderskap er akkurat like viktig som lederskap.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

  • Aktivt medarbeiderskap i en tid med kontinuerlig endring – hva er medarbeiderskap, hvorfor er det viktig og hvordan utøve det?
  • Kompetansebevisstgjøring og kompetansetrygghet som middel og mål i et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring.
  • Omstillingskompetanse både på individ- og organisasjonsnivå.
  • Hvordan gjennomføre gode endrings- og utviklingsprosesser?
  • Hvorfor det er viktig å utvikle arbeidsgiver- og personalpolitikken fremover

Mål for kurset er:

  • Å bidra til økt kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne ta et aktivt medarbeiderskap
  • At deltakerne har en god forståelse for medarbeiderskap som personalpolitisk tenkning
  • At deltakerne får god innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser