Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte, og medlemmer over 50 år, til digitalt kurs i planlegging av senkarrieren. I et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring er det viktig å ta egne og bevisste valg gjennom hele yrkeslivet. Som fagforening vil vi bidra til å istandsette medlemmene våre til en god reise gjennom hele arbeidslivet.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 16. august til 10. september, og kurset inneholder seks leksjoner, som inkluderer filmer hvor vi gjennomgår fagstoff - samt nedlastbart kursmateriell, verktøy og oppgaver.

Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes medlemmer og tillitsvalgte. Påmeldte deltakere vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging m.m.


Målgruppe: Medlemmer over 50 år, og alle tillitsvalgte
Tidsrom: 16. august. -10. september
Påmeldingsfrist: 11. august


Mer informasjon om innholdet i kurset:

Kurset er spesielt rettet inn mot medlemmer fra 50 år og oppover, samt tillitsvalgte som vil lære om seniorpolitikk.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

  • Hva kan vi lære av den seniorpolitiske forskningen – myter og realiteter
  • Bevisstgjøring på temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
  • Stimulere til at den enkelte tar det best mulige valget for seg selv og sin egen yrkeskarriere
  • Kompetansebevisstgjøring – hvordan få større forståelse av den erfaringsbaserte kompetansen
  • Hva er dine muligheter og eventuelle utfordringer – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
  • Godt medarbeiderskap i senkarrieren – hva er det og hvordan utøve det?

Mål for kurset er:

  • At den enkelte får påfyll og inspirasjon som gjør at de kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling
  • At man kjenner til mytene omkring alder, læring, endring og utvikling