Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte over 50 år til digitalt kurs i planlegging av senkarrieren. I et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring er det viktig å ta egne og bevisste valg gjennom hele yrkeslivet. Som fagforening vil vi bidra til å istandsette medlemmene våre til en god reise gjennom hele arbeidslivet.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 5.-30. oktober og inneholder en film med gjennomgang av foiler, foiler med voiceover og nedlastbare oppgaver og materiell. Det blir i tillegg arrangert et live webinar 19. oktober, som en del av kurset. Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes medlemmer og tillitsvalgte.
Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte over 50 år
Tidsrom: 5.-30. oktober
Webinar: 19. oktober, kl. 14.00-15.30
Påmeldingsfrist: 28. september

Mer informasjon om innholdet i kurset:

Kurset er spesielt rettet inn mot medlemmer fra 50 år og oppover, samt tillitsvalgte som vil lære om seniorpolitikk.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Hva kan vi lære av den seniorpolitiske forskningen – myter og realiteter
• Bevisstgjøring på temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
• Stimulere til at den enkelte tar det best mulige valget for seg selv og sin egen yrkeskarriere
• Kompetansebevisstgjøring – hvordan få større forståelse av den erfaringsbaserte kompetansen
• Hva er dine muligheter og eventuelle utfordringer – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
• Godt medarbeiderskap i senkarrieren – hva er det og hvordan utøve det?

Mål for kurset er:
• At den enkelte får påfyll og inspirasjon som gjør at de kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling
• At de kjenner til mytene omkring alder, læring, endring og utvikling