Samfunnsviterne inviterer til digital fagkveld med Charlotte Lunde: «Smittevernets pris. Ensomhet og isolasjon under og etter pandemien».

Tidspunkt: Tirsdag 16. mars, fra kl. 19.00 – 19.45
Innleder: Charlotte Lunde, lege og samfunnsdebattant.
Sted: Digital plattform (møtelenke sendes ut dagen før arrangementet).
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte.


Under koronapandemien har sosial isolasjon blitt en kollektiv erfaring. Kartlegging av livskvalitet og ensomhet tyder på at unge ser ut til å være spesielt utsatt når det gjelder sosial isolasjon. De er allerede en generasjon med en høy forekomst av psykiske helseplager. Er unge mer utsatt for isolasjonseffekter, og hvilke helsemessige utfordringer vil nedstengning og ensomhet kunne gi oss fremover?