Samfunnsviterne inviterer til et digitalt nettverksmøte om lønnsforhandlinger, for tillitsvalgte i Abelia og Virke-området.

Tema for nettverksmøtet er avtale-/forhandlingsgrunnlag i Abelia og Virke-området, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, med mer.

 

Det settes av tid til erfaringsutveksling, spørsmål og kommentarer.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i områdene Abelia og Virke
Tid: Onsdag 31. august, kl. 12.00-13.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 30. august

 

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.

 

NB. Nettverkssamlingen egner seg kun for tillitsvalgte i Abelia og Virke-området. Ikke Virke-HUK.