Juristforbundet inviterer i samarbeid med Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne til tillitsvalgtkurs om endringsprosesser 11.-12. februar 2021.

Offentlig sektor er i utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Dagens regjering flytter stadig nye virksomheter ut av sentrale Østlandsområder. Håndtering av endringsprosesser vil stille den lokalt tillitsvalgte overfor store utfordringer. Det er derfor viktig at den tillitsvalgte kjenner til regelverket og har kunnskap om sin rolle i prosessene.

Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra departementet. Her blir status i statens omstillingsprosesser gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i offentlig forvaltning. 

Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas. Kurset har videre fokus på samarbeidet internt i Akademikerne når det gjelder omstillingsprosesser. Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: Kurset er primært tilpasset tillitsvalgte i statlig sektor, men tillitsvalgte fra kommunal sektor og Spekter helse kan også delta.
Tid: 11. februar kl. 10:45 - 12. februar kl. 13:50
Sted: Son Spa, Son
Transport fra Oslo til Son: Det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og hotellet
Påmeldingsfrist: 19. november

Digital deltakelse: Kurset vil bli streamet. De som ikke får tildelt plass på det fysiske kurset, samt de som ønsker å delta digitalt, får mulighet til dette. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: ønsker å delta digitalt.