Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til digitalt kurs i endringsprosesser og endringsledelse. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 31. august til 25. september og består av to opplæringsøkter med filmer, foiler med voiceover og nedlastbare oppgaver og materiell. Det blir i tillegg arrangert to live webinarer 9. og 22. september, som en del av kurset. Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte.
Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 31. august-25. september
Webinar del 1: 9. september, kl. 14.00-15.30
Webinar del 2: 22. september, kl. 14.00-15.30
Påmeldingsfrist: 30. august

Mer informasjon om innholdet i kurset:
«Aldri har det gått så fort som nå og aldri kommer det til å gå så sakte igjen» er et sitat som er hentet fra topplederundersøkelsen i 2018. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre tillitsvalgte har praktisk og teoretisk kompetanse på endrings- og utviklingsprosesser. Gjennom god kunnskap kan våre tillitsvalgte være aktive bidragsytere, kompetent og konstruktive sparringspartnere med både ledelsen og medlemmer»

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Hva som skiller «klassisk» og «moderne» endringsledelse
• Er endringsledelse noe mer eller annet enn vanlig ledelse?
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere, HR og medarbeidere
• Hvordan ta rollen som endringsagent

Mål for kurset er:

• Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Økte kunnskaper, ferdigheter, samt økt motivasjon til å kunne ta rollen som «endringsagent»