Forberedelse til tariffkonferansen: Diskusjoner for Oslo kommune

Ønsker du å bidra til det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne? Samfunnsviterne inviterer alle tillitsvalgte i Oslo kommune til et digitalt møte, som et oppspill til årets tariffkonferanse.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

15.feb 2023, kl. 12.00-13.00

Sted:

Digital plattform – Microsoft Teams

Målgruppe:

Tillitsvalgte i Oslo kommune

Antall plasser:

48

Påmeldingsfrist:

14. februar

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Tema for møtet er blant annet tariffoppgjøret 2023, foreløpige prognoser og tallgrunnlag, ståsted og erfaringer, muligheter og utfordringer.

Det settes av tid til erfaringsutveksling, spørsmål og kommentarer.

Målgruppe:
Tillitsvalgte i tariffområdet Oslo kommune
Tid: 15. februar 2023, kl. 12.00-13.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 14. februar

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.

Les mer om Samfunnsviternes tariffkonferanse 8.-9. mars her, og meld deg på!