Frokostmøte: Ukraina-krigens konsekvenser for Norge og nordområdene

Samfunnsviterne inviterer til frokostmøte på Pust Kafé i Tromsø den 6. juni.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

06.jun 2023, kl. 08.00-09.00

Sted:

Pust Kafé, Tromsø

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

15

Påmeldingsfrist:

5. juni

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Krigen i Ukraina har rast i over et år, og det blir stadig tydeligere at den markerer et tidsskille ikke bare for Ukraina, men for hele Europa.

En ny kald krig kan stå for døren, og dette vil merkes særlig godt i nordområdene der Norge lever tett på den store naboen i Øst. Handel, økonomi, forsvar, miljø, Svalbard, fiskerioppsyn, akademisk samarbeid, folk-til-folk, er problemstillinger som også står høyt på dagsorden i den nylig utkomne rapporten fra Forsvarskommisjonen.

Alt er i spill og ingen ting blir helt det samme igjen. 

Samfunnsviterne inviterer herved til en spennende sofasamtale mellom:

  • Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i kritisk fred- og konfliktstudier, UiT
  • Kari Aga Myklebost, professor i historie, Barents Chair in Russian Studies, UiT
  • Ørjan N. Karlsson, fagdirektør i DSB, forfatter og Russland-kjenner 

Det tilbys lett frokostservering fra kl. 07.45.

Velkommen!