Samfunnsviterne, Tekna, Econa, Juristforbundet, Tannlegeforeningen og Samfunnsøkonomene inviterer til digitalt grunnkurs for tillitsvalgte i Spekter helse 15. april.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på både nye og mer erfarne tillitsvalgte. Kurset egner seg også for deg som ikke tillitsvalgt men som vurderer å bli det. Kurset gir en innføring i Spekterområdet - herunder Akademikerne helse, forhandlingsordning og avtalestruktur. Videre gir kurset en innføring i hovedavtalens innhold og bestemmelser - herunder medbestemmelse og arbeidsgivers styringsrett. Siste del av kurset vies lokale forhandlinger 2021 – herunder gjennomføring og tillitsvalgtes rolle.

Program for kurset:

• 12.00-13.00 Innføring i Spekterområdet
• 13.00-14.00 Medbestemmelse etter hovedavtalen
• 14.00-15.00 Gjennomføring av lokale forhandlinger 2021

Målgruppe: tillitsvalgte i Spekter helse
Tid: 15. april
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: 8. april