Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor til kveldskurs i hvordan forhandle egen lønn i privat sektor 1. september i Oslo. Gode kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre i sammenlignbare virksomheter.

De fleste av våre medlemmer arbeider i virksomheter uten sentrale og/eller lokale tariffavtaler der Samfunnsviterne er part. Lønnsforhandlinger skjer derfor ofte på individuell basis. Kurset vil fokusere på forhandlinger generelt og individuelle forhandlinger spesielt.

Deltakerne vil gjennom kurset få større kunnskap om hvordan de kan forberede seg til og gjennomføre forhandlinger på egne vegne - herunder hvordan bygge opp et godt lønnskrav og hvordan argumentere for egen kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, ved hjelp av tilgjengelige hjelpemidler.

Smitteverntiltak og mulighet for å delta digitalt

Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: deltar digitalt.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og enkel servering på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor
Tid: 1. september, kl. 16.30-19.00
Sted: JUS Lab, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 7. august
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer