Samfunnsviterne inviterer til kurs om lønnsforhandlinger for tillitsvalgte i Abelia og Virke-området 16. oktober i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av grunnlaget for forhandlinger – herunder organisering, avtale-/forhandlingsgrunnlag, styringsrett, drøftingsrett og forhandlingsrett, Abelia-avtalen og Virke-avtalen. Videre tar vi for oss gjennomføring av lokale forhandlinger i Abelia og Virke-området.

Smitteverntiltak og mulighet for å delta digitalt
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: ønsker å delta digitalt.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og enkel servering på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i Virke og Abelia
Tid: 16. oktober, kl. 13.00-15.00
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 4. oktober