Samfunnsviterne i Innlandet inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Innlandet.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

24.aug 2023, kl. 18.00-20.00

Sted:

Quality Hotel Strand Gjøvik / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Innlandet

Antall plasser:

991

Påmeldingsfrist:

24. august

Sakspapirer til årsmøtet: 

Kl. 17.30-18.00: Mingling og enkel servering for de som deltar fysisk

Kl. 18.00-19.00: Fagkveld 
Lønnsoppgjøret 2023, i offentlig og privat sektor; om lokale forhandlinger, lønnskrav og lønnssamtale.
Ved Hanne Stenli, seniorrådgiver i Samfunnsviterne 

Kl. 19.00-20.00: Årsmøte i Samfunnsviterne Innlandet 
Delta for å påvirke:  

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.  
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året. 
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle. 
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles: 
1. Årsberetning 
2. Regnskap 
3. Handlingsprogram med budsjett 
4. Valg av styre 

 Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Innlandet, men ikke har meldt ifra om dette til fylkesstyret, kan du melde din interesse på årsmøtet.

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingsknappen, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt. 

Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.