Fylkesstyret i Innlandet varsler med dette om årsmøte, onsdag 22. april fra klokken 18:30. Årsmøtet vil avholdes digitalt.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Tid: Onsdag 22. april 2020, kl. 18.00-21.30

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til samfunnsviterne.innlandet@gmail.com, innen 8. april.  

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Innlandet eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 8. april. 

Fullstendig agenda og saksliste for årsmøtet kommer senere.

Se råd og informasjon om coronaviruset her.