Samfunnsviterne i Innlandet ønsker medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte og fagkveld!

Tid: Onsdag 24. november 2021, kl. 18:00-21:00
Sted:  Møtelokale 
og Digital plattform (mer info kommer senere) 

Møtet avholdes som hybridmøte, slik at medlemmene får mulighet til å velge om de vil delta fysisk eller digitalt.

Det blir et faglig innlegg i forbindelse med årsmøtet med tema «Tilbakeføring fra hjemmekontor». Mer info kommer senere.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.innlandet@gmail.com, innen 12. november.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Innlandet eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 12. november.

Årsmøtepairene blir tilgjengelig senest 7 dager før årsmøtet.