Velkommen til årsmøte for Samfunnsviterne i Innlandet 26. august 2020

Tid: Onsdag 26. august 2020, fra kl. 18:30
Sted:
Wood Hotel, Tårnvegen 55, Brumunddal
Påmeldingsfrist: innen 19. august
Deltakelse: Det også er mulig å delta via digital plattform, dersom du ikke har mulighet til å møte opp fysisk. Vennligst skriv i kommentarfeltet i påmeldingen, dersom du ønsker dette.
Mer info om det praktiske kommer senere.


På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.innlandet@gmail.com,  innen 12. august.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Innlandet eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 12. august.

 
Saksdokumentene sendes ut senest 19.08.2020.