Fylkesstyret i Innlandet inviterer medlemmene i fylkesavdelingen til frokostmøte, og du kan delta både fysisk og digitalt. Ta frokosten sammen med oss 30. november!

Tid: Onsdag 30. november 2022, kl. 08:30-10:00

Sted: Quality Hotell Strand på Gjøvik, Statens vegvesen sine lokaler på Lillehammer og i Hamar.

Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingsskjema om du vil delta fysisk eller digitalt.

Ved fysisk deltakelse: Oppgi om du skal delta på Lillehammer, Gjøvik eller Hamar.

Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Påmeldingsfrist: innen 28. november

Agenda:
kl. 08:30-09:00: frokost og mingling for de som deltar fysisk
kl. 09:00-09:30: presentasjon av styret
kl. 09:30-10:00: innlegg fra sekretariatet

Fordelene av å være organisert i Samfunnsviterne
V/ info og markedssjef i Samfunnsviternes sekretariat, Cecilie Hogstad