Åpent Temamøte om regionreformen og den nye Fylkeskommune Innlandet, hva er målet og hvordan utvikle en ny storregion med store avstander?

To spennende foredragsholdere: Aksel Hagen, Førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen Innlandet og Åge Solheim, Administrasjonssjef i Innlandet.

Sett av kvelden og få innblikk i hvordan Regionreformen skal gi en sterk region i tidligere Hedmark og Oppland. Hva var tanken bak ny organisatorisk inndeling, bare større eller et større og sterkere forvaltningsnivå?

Tidspunkt: Torsdag 20. februar, kl. 18:30-21:00
Sted: Scandic Victoria Lillehammer, Nymosvingen 3

Det blir enkel servering ved møtestart.

Møtet er åpent for alle.