Fylkesavdelingen i Innlandet inviterer tillitsvalgte til digital samling.

Samlingen er dessverre avlyst grunnet få påmeldte! 

 

Tid: Fredag 05. mars 2021, kl. 12:00-13:30
Sted: Digital plattform (Microsoft Teams)
Målgruppe: Tillitsvalgte i Innlandet
Deltakelse: Påloggingslenke sendes ut dagen før arrangementet
Påmeldingsfrist: innen 04. mars

Program

Første del av programmet belyser to temaer som står sentralt på årets tariffkonferanse:

Hva er tariffkonferansen og hvorfor har vi den? 

Mellomoppgjøret 2021 - nasjonale/sentrale føringer, øvrige overordnede rammer for oppgjøret og utfordringer vi mener er særlig aktuelle fremover. (20 min)
Innledning ved forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviterne 

Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst. (20 min)
Innledning ved Samfunnsviternes sekretariat (avklares senere)

Utdypende spørsmål til innlederne (20 min)

Pause (5 min) 

Diskusjon (25 min)
Innlegg og kommentarer til programmet.