Et oversiktsbilde av Bergen sentrum, fugleperspektiv.
Samfunnsviter? Finn ut mer om dine muligheter i Bergen. Bilde: Marius Dobilas

Karrierekveld 16. mars: Klar for næringslivet i Bergen

Samfunnsviterne inviterer til karrierekveld om muligheter i næringslivet i Bergen. Kvelden byr på spennende bedriftspresentasjoner fra ulike bransjer som alle er aktuelle for samfunnsvitere og humanister i regionen. Ta med en venn og meld deg på!

Kursinformasjon

Tidspunkt:

16.mar 2023, kl. 17.00-20.00

Sted:

Det Akademiske Kvarter, Bergen

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

-24

Påmeldingsfrist:

16. mars

Påmeldingsfrist utløpt

Student eller nyutdannet? Lyst til å bli trainee?

Flere av bedriftene som kommer på Samfunnsviternes karrierekveld har egne karrieremuligheter for studenter og nyutdannede, så benytt muligheten og finn ut mer!

Kvelden vil gi deg oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet og hvilke satsingsområder og kompetansebehov som finnes i ulike bransjer, med særlig fokus på bærekraft og teknologi. I tillegg vil Samfunnsviterne fortelle om hvordan du kan formidle din kompetanse og selge deg inn til din drømmejobb.

Tid og sted: 16. mars kl. 17-20, Speilsalen, Kvarteret, Bergen.

Meld deg på karrierekvelden her!

Derfor skal du komme på vår karrierekveld:

  • Informasjonen du får er spesielt rettet mot samfunnsvitere og humanister
  • Det finnes masse spennende jobber for samfunnsvitere i næringslivet – men mange vet ikke om mulighetene
  • Næringslivet har behov for samfunnsvitenskapelig kompetanse. De vet det – men vil gjerne lære mer om hva vi kan
  • Som jobbsøker er det din jobb å gjøre deg relevant for arbeidsgiver – da er det avgjørende at du vet hvem du henvender deg til
  • Relevant erfaring underveis i studiene gjør at du kommer raskere i jobb etter fullført utdanning og er mer fornøyd med jobben du får.  

I tillegg til spennende bedriftspresentasjoner serverer vi chilli sin carne og det blir mulighet for å kjøpe drikke i baren. Meld deg på!

Hvem kommer? 

BergenUP:

BergenUP er en arena for nettverksbygging blant unge profesjonelle. De jobber for å synliggjøre unge ledere, få flere unge inn i profesjonelle verv og styrke de unges stemme i næringslivet. Bergen UP kommer til Samfunnsviternes karrierekveld for å snakke om næringslivet i regionen og betydningen av nettverksbygging.  

Avo Consulting:

Avo Consulting er et konsulentselskap innenfor kunstig intelligens som jobber i grensesnittet mellom teknologi, forretningsutvikling og brukeropplevelser. De ønsker å minske gapet mellom mulighetene teknologien gir, og hvordan mennesker og organisasjoner faktisk bruker teknologi.

Avo Consulting kommer til Samfunnsviternes karrierekveld for å fortelle om hvordan de jobber, hvilke kompetansebehov de har, og hva samfunnsvitere kan bidra med innen teknologi.

Atea:

Atea ønsker å jobbe for en bedre verden og har stort fokus på samfunnsansvar, grønnere IT og bærekraft. De satser stort på nyutdannede og har et veldig spennende Graduate program.

Ole Kristian jobber som konsulentleder for Atea i Bergen og har studert Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB. Han kommer til Samfunnsviternes karrierekveld for å snakke om Ateas arbeid innen bærekraft og teknologi, og mulighetene for studenter og nyutdannede. 

Netlife:

Netlife er et av Norges største rendyrkede miljøer innen brukeropplevelser. Sammen med kundene sine lager de effektive og brukervennlig tjenester, som løser faktiske bruker- og forretningsbehov. Det gjør de ved å “borre” i problemstillinger, stille de riktige spørsmålene og sette sett grundig inn i den aktuelle bransjen og kundens problemstillinger.

Netlife kommer til Samfunnsviternes karrierekveld for å fortelle mer om hvordan de jobber med bærekraft og teknologi, og hvordan samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse kan være relevant her.

Trainee Vest

Trainee Vest har som mål å tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til næringslivet i regionen og tilbyr et bredt spekter av stillinger innen mange ulike fagområder.  

På Samfunnsviternes karrierekveld får du høre mer om traineeordningen og erfaringene til to traineer med samfunnsvitenskapelig utdanning. Du får også informasjon om nye stillinger som legges ut 13.mars. 

I tillegg kommer:

Arrangementet foregår i Speilsalen på Kvarteret, torsdag 16. mars kl. 17.00-20.00. Det er gratis og åpent for alle interesserte, men påmelding er nødvendig.

Velkommen!

Opptak av arrangementet vil bli gjort tilgjengelig på samfunnsviterne.no i etterkant.