Kurs for tillitsvalgte i Virke HUK-området

Akademiker-foreningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO, Juristforbundet m.fl., inviterer til felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 14.-15. september 2023.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

14.sep 2023 - 15.sep 2023

Sted:

Soria Moria Hotel, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i Virke/HUK-området

Antall plasser:

5

Påmeldingsfrist:

4. juli

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Kurset skal gi deltakerne økt kjennskap til temaer av særlig relevans i Virke. Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Foreløpige temaer for kurset er:
- Avtalestrukturer i Virke Huk området
- Informasjon om årets lønnsoppgjør
- Lokale forhandlinger og forhandlingsarbeid med gruppearbeid
- Aktuelt juridisk tema

Med forbehold om at det vil kunne komme mindre endringer i tema og program.


Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.


Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Programlenke til program (med forbehold om mindre endringer)