Kurs i endringsprosesser i offentlig sektor

Samfunnsviterne inviterer, sammen med Juristforbundet og Samfunnsøkonomene, tillitsvalgte i staten til kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser 9.-10. februar.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

09.feb 2023 - 10.feb 2023

Sted:

Quality Spa & Resort, Son

Målgruppe:

Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra kommunal sektor og spekter-Helse ka

Antall plasser:

0

Påmeldingsfrist:

15. desember

Påmeldingsfrist utløpt

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Kravet om større effektivitet og større avkastning på midler som investeres i offentlig virksomhet kommuniseres tydelig. Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon i lokale endringsprosesser. Kurset fokuserer på viktige utviklingstendenser i offentlig forvaltning, behov for endringer og omstillinger i offentlig sektor, omstillinger i et juridisk perspektiv – herunder lov- og avtaleverk, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle - virkemidler og muligheter ved omstilling, omstilling og karriereutvikling og omstilling i et arbeidsmiljøperspektiv.

Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra kommunal sektor og spekter-Helse kan også melde seg på.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise kost på kurset. Det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Son eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det arrangeres felles busstransport tur/retur hotellet fra Oslo Bussterminal.