Akademiker-foreningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO, Juristforbundet m.fl., inviterer til felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 22.- 23. september 2022.

Felles tillitsvalgtkurs har blitt avholdt hvert år siden 2014. Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Til de som har deltatt på tidligere kurs: Dette kurset vil ha noen likhetstrekk med tidligere avholdte kurs, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.

Foreløpige temaer for kurset er:

  • Avtalestrukturer i Virke Huk området
  • Informasjon om årets lønnsoppgjør
  • Lokale forhandlinger og forhandlingsarbeid med gruppearbeid
  • Aktuelt juridisk tema

Med forbehold om at det vil kunne komme endringer i temaene


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise innen Norge og kost på kurset. Kost på reise m.m. må den enkelte selv dekke. Informasjon om billettbestilling osv. fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.Målgruppe: Tillitsvalgte i Virke/HUK-området
Tid: 22.- 23. september
Sted: Soria Moria Hotell, Oslo (Holmenkollen)
Antall plasser: 5
Påmeldingsfrist: 15. september
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer