Akademiker-foreningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO m.fl. – avholder felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 19. og 20. januar 2021. Felles tillitsvalgtkurs har blitt avholdt hvert år siden 2014.

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Til de som har deltatt på tidligere kurs: dette kurset vil ha noen likhetstrekk med tidligere avholdte kurs, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset i 2021 er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise innen Norge og kost på kurset. Kost på reise mm må den enkelte selv dekke. Informasjon om billettbestilling med mer fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Koronatiltak
Grunnet koronasituasjonen er det usikkert i hvilken form kurset vil bli avholdt. Foreløpig er kurset planlagt for to dager i perioden 19.-20. januar 2021 på Soria Moria Hotell i Oslo. Dersom situasjonen ikke tillater at vi gjennomfører fysisk kurs, vil vi vurdere et forkortet digitalt kurs. 

Temaer som vil bli belyst i kurset er:
• Avtalestrukturer i Virke Huk området
• Erfaringsutveksling etter korona
• Forhandlingsarbeid med gruppearbeid
• GDPR og personvern for tillitsvalgte
• Ferie - herunder arbeidsgivers styring av ferie - hva kan arbeidsgiver bestemme?
• Diskriminering - alder, kjønn

Målgruppe: tillitsvalgte i Virke/HUK-området
Tid: 19.-20. januar 2021
Sted: Soria Moria Hotell, Oslo
Antall plasser: 5
Påmeldingsfrist: 13. desember