Akademiker-foreningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO, Juristforbundet m.fl. – inviterer til felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 1.-2. september 2021.

Felles tillitsvalgtkurs har blitt avholdt hvert år siden 2013. Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Til de som har deltatt på tidligere kurs: dette kurset vil ha noen likhetstrekk med tidligere avholdte kurs, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.

Foreløpige temaer for kurset er:

  • Oppsummering av de sentrale forhandlingene
  • Lokale forhandlinger; gjennomføring, tips og råd, erfaringsutveksling, hvordan er det for tillitsvalgte å forhandle?
  • Kort om økonomiske begrep i forhandlinger
  • Hva skjer hvis man ikke blir enig i lokale forhandlinger?
  • Arbeidstid
  • Rettigheter og plikter i en pandemi
  • Hjemmekontorforskriften


Praktisk informasjon

Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene på våre fysiske kurs.

Dersom situasjonen ikke tillater at vi gjennomfører fysisk kurs, vil vi vurdere å utsette eller avlyse. Vi må også ta forbehold om at det er tilstrekkelig påmeldte deltakere for gjennomføring av kurset. 

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise innen Norge og kost på kurset. Kost på reise mm må den enkelte selv dekke. Informasjon om billettbestilling med mer fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe: tillitsvalgte i Virke/HUK-området
Tid: 1.-2. september 2021
Sted: Soria Moria Hotell, Oslo
Antall plasser: 5
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer

Merk at siste kursdag avsluttes med lunsj. Det er fint om du legger en beskjed i kommentarfeltet om du ønsker lunsj 2. september.