Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte som er og blir berørt av omstillinger til kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse 27. oktober i Bergen. Omfanget av endringer i dagens arbeidsliv medfører både muligheter og utfordringer for både medarbeidere og ledere. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre medlemmer og tillitsvalgte står beste mulig rustet til å møte krav og forventninger om endring og utvikling. Vi setter derfor fokus på betydning av et aktivt medarbeiderskap og det å løfte betydningen av omstillingskompetanse. Kurset er også en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme situasjon.

Smitteverntiltak
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 27. oktober, kl. 11.00-16.00
Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
Påmeldingsfrist: 5. oktober
Program: last ned program (med forbehold om mindre endringer)

Mer informasjon om innholdet i kurset:

De trender og utviklingstrekk som preget arbeidslivet påvirker den enkelte, ledere og virksomhetene. Den enkelte medarbeider har et stort ansvar både for seg selv og sine bidrag på arbeidsplassen. Vi må alle være dyktige til å lede oss selv i disse endringstider. Medarbeiderskap er akkurat like viktig som lederskap.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Aktivt medarbeiderskap i en tid med kontinuerlig endring – hva er medarbeiderskap, hvorfor er det viktig og hvordan utøve det?
• Kompetansebevisstgjøring og kompetansetrygghet som middel og mål i et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring.
• Omstillingskompetanse både på individ- og organisasjonsnivå.
• Hvordan gjennomføre gode endrings- og utviklingsprosesser?
• Hvorfor det er viktig å utvikle arbeidsgiver- og personalpolitikken fremover

Mål for kurset er:
• Å bidra til økt kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne ta et aktivt medarbeiderskap
• At deltakerne har en god forståelse for medarbeiderskap som personalpolitisk tenkning
• At deltakerne får god innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser