Samfunnsviterne inviterer til kurs i håndtering av endringsprosesser, med kursholder Petter Bakken, den 28. september 2022!

Tidspunkt: Onsdag 28. september, kl. 09.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Målgruppe: Medlemmer og andre interesserte

 

Gjør deg selv bedre rustet til å mestre endringer i din virksomhet når de kommer! Forstå endringsprosesser og sitt med de riktige verktøyene før neste endring. Kurset er for ansatte, men passer også for ledere.

Når var du sist med på en stor endring i din virksomhet? Hvor mange endringer tror du kommer i år og neste år? Hvorfor blir en avdeling eller et team splittet som følge av endringer?

Målet med dette kurset er å komme frem til noen verktøy for hvordan man på best mulig måte kan ruste seg til endringsprosesser, samt få en bedre forståelse av de fasene som leder opp til endring i en virksomhet.

 

Kurset vil ta utgangspunkt i ADKAR-modellen, som er et verktøy for å håndtere og forstå endringer:

  • Awerness (bevisstgjøring) Hvorfor er endringen nødvendig? Hva skjer om vi ikke endrer oss?
  • Desire (ønske) Ønske om å delta i endringen.
  • Knowledge (kunnskap). Har jeg eller får jeg den kunnskapen jeg trenger for å delta?
  • Ability (evne) Har jeg riktig evner og lyst til å lære noe nytt?
  • Reinforcement (forsterkning). Hva skjer med det gamle? Kan jeg fortsette på gamlemåten?

Du vil lære hvordan denne modellen kan benyttes som verktøy for å forstå egen situasjon og utvikling, og hvordan kunnskap om egen og andres motivasjon kan brukes i endringsprosesser. Siden endringer ofte medfører større krav til selvledelse, vil kurset også komme inn på hva din profil innenfor selvledelse er. Kurset vil i tillegg gi deg verktøy for hvordan kommunisere i situasjoner der endringer kan ha medført brutte relasjoner på flere nivåer.

 

Kursavgift:

Medlem: kr. 950
Ikke-medlem:
kr. 1 450


Faktura:
Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.


Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

 

 

 

Om kursholder

Petter Bakken er foredragsholder, kursleder, endringsleder og coach. Han er sertifisert Coach og har sertifisering innen endringsledelse (PROSCI Change Management Certification). Petter er en meget engasjert foredragsholder med stor evne til å tilpasse innhold til situasjonen og de mål som er satt. Liker å involvere publikum i små og store grupper og via det få dialog og interesse. Han er en anerkjent og mye brukt foredragsholder innen motivasjon, innovasjon, endringsledelse, salg, ledelse, kundebehandling, mentorprogrammer, kommunikasjon, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og presentasjonsteknikk. Han har veiledet store og komplekse organisasjoner i endring, de 14 siste årene med omstillingsprosesser både på norsk nivå og i Europa. Petter har jobbet 29 år i Hewlett-Packard med support, service, produktansvar, marked ansvar og salg. De siste 14 år i HP med både produsere og levere ledelses og salgsrelaterte kurs. Var fra 2011 -2014 ansatt i Habberstad. De siste har han jobbet privat og offentlig med mye foredrag og kurs.