Samfunnsviterne inviterer til digitalt kurs i endringsprosesser og endringsledelse for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 7. oktober. Det legges opp til interaksjon og aktiv deltakelse underveis.

Hovedtema for dette kurset er endrings- og utviklingsprosesser. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre tillitsvalgte får praktisk og teoretisk kompetanse på endrings- og utviklingsprosesser, for at de skal kunne ta en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av ulike endrings- og utviklingsprosesser i virksomheten.


Mål og tema for kurset:

  • Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endringsprosesser
  • Kunnskap om, og forståelse for, hva som skiller ‘klassisk’ og ‘moderne’ endringsledelse
  • Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
  • Praktiske prosessverktøy og metoder til bruk i endrings- og utviklingsprosesser
  • Økt innsikt i roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere, HR og medarbeidere
  • Økt forståelse for og ferdigheter til å kunne ta rollen som endringsagent i relasjon til egne medlemmer og ledelsen.

 

Kurset legges opp som en blanding av foredrag og diskusjoner. Deltakerne får tilgang til en rekke bevisstgjørings- og refleksjonsverktøy som de kan anvende etter kurset.

Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Påmeldte deltakere vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med praktisk informasjon og møtelenke. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.


Målgruppe: Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 7. oktober 2021, kl. 11.00-16.00
Sted: Digital plattform
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 23. september
Program: lenke til program (med forbehold om mindre endringer)