Lær mer om endringsprosesser i offentlig sektor når Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer til kurs 10.-11. februar.

Offentlig sektor er i utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Håndtering av endringsprosesser vil stille den lokalt tillitsvalgte overfor store utfordringer. Det er derfor viktig at den tillitsvalgte kjenner til regelverket og har kunnskap om sin rolle i prosessene.

Kort om kursets innhold
Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra departementet. Her blir status i statens omstillingsprosesser gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i offentlig forvaltning.
Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas. Kurset har videre fokus på samarbeidet internt i Akademikerne når det gjelder omstillingsprosesser. Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet.


Smittevern og mulighet for å delta digitalt
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette eventuelle anbefalte smitteverntiltak på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: ønsker å delta digitalt.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Kurset arrangeres i samarbeid med Juristforbundet og Samfunnsøkonomene.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart.

 

Målgruppe: Kurset er primært tilpasset tillitsvalgte i statlig sektor, men er også aktuelt for tillitsvalgte i kommunal sektor og Spekter helse
Tid: 10.-11. februar 
Sted:  Hotel Son Spa, Son
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 14. januar for fysisk deltakelse og 26. januar for digital deltakelse
Transport: Det blir satt opp buss fra Oslo Bussterminal i Galleri Oslo (Schweigaards gt.10) til Quality Spa og Resort Son den 10 februar.
Retur 11. februar med ankomst Oslo Bussterminal.