Samfunnsviterne inviterer til kveldskurs i forhandlingsteknikk for medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor 5. februar.

Merk: Kurset er fulltegnet.

Gode kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre i sammenlignbare virksomheter.

De fleste av våre medlemmer arbeider i virksomheter uten sentrale og/eller lokale tariffavtaler der Samfunnsviterne er part. Lønnsforhandlinger skjer derfor ofte på individuell basis. Kurset vil fokusere på forhandlinger generelt og individuelle forhandlinger og forhandlingsteknikk spesielt.

Deltakerne vil gjennom kurset få større kunnskap om hvordan de kan forberede seg til og gjennomføre forhandlinger på egne vegne - herunder hvordan bygge opp et godt lønnskrav og hvordan argumentere for egen kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, ved hjelp av tilgjengelige hjelpemidler.

Selv om hovedvekten vil ligge på individuelle lønnsforhandlinger, vil de teknikkene og metodene for forhandling som du lærer på dette kurset også kunne anvendes i en rekke ulike situasjoner.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og enkel servering på kurset. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor
Tid: 5. februar 2019, kl. 17.00-19.00
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 15. januar 2019
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer

Samfunnsviterens kurs - les mer om våre tillitsvalgtkurs og de ulike modulene her.