Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte som er og blir berørt av omstillinger til digitalt kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse 18. november. Det legges opp til interaksjon og aktiv deltakelse underveis.

Hovedfokuset for dette kurset er hvordan trender og utviklingstrekk gir både muligheter og utfordringer for virksomheter, ansatte, ledere og tillitsvalgte. Gjennom økt kunnskap om begrepet ‘medarbeiderskap’ vil tillitsvalgte kunne støtte medlemmene og være konstruktive samarbeidspartnere med ledelsen i utvikling av en moderne personalpolitikk.


Mål og tema for kurset:

  • Trender i arbeidslivet – muligheter og utfordringer
  • Hva er, og hvordan utøve, aktivt medarbeiderskap i endringstider?
  • Hvorfor medarbeiderskap er en viktig del av personalpolitikken
  • Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
  • Omstillingskompetanse på individnivå og organisasjons- og virksomhetsnivå
  • Godt lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider
  • Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere

 

Dagen legges opp som en blanding av foredrag og diskusjoner. Deltakerne får tilgang til en rekke bevisstgjørings- og refleksjonsverktøy som de kan anvende etter kurset.

Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte. Påmeldte deltakere vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med praktisk informasjon og møtelenke. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.


Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 18. november, kl. 11.00-16.00
Sted: Digital plattform
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 4. november
Program: last ned program (med forbehold om mindre endringer)