Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte som er og blir berørt av omstillinger til kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse 13. mai i Oslo. Kurset er også en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme situasjon.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Omfanget av endringer i dagens arbeidsliv medfører både muligheter og utfordringer for både medarbeidere og ledere. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre medlemmer og tillitsvalgte står beste mulig rustet til å møte krav og forventninger om endring og utvikling. Vi setter derfor fokus på betydning av et aktivt medarbeiderskap og det å løfte betydningen av omstillingskompetanse..

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Aktivt medarbeiderskap i en tid med kontinuerlig endring – hva er medarbeiderskap, hvorfor er det viktig og hvordan utøve det?
• Kompetansebevisstgjøring og kompetansetrygghet som middel og mål i et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring.
• Omstillingskompetanse både på individ- og organisasjonsnivå.
• Hvordan gjennomføre gode endrings- og utviklingsprosesser?
• Hvorfor det er viktig å utvikle arbeidsgiver- og personalpolitikken fremover

Mål for kurset er:
• Å bidra til økt kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne ta et aktivt medarbeiderskap
• At deltakerne har en god forståelse for medarbeiderskap som personalpolitisk tenkning
• At deltakerne får god innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser

Dagen legges opp som en blanding av korte foredrag, refleksjoner i grupper og i plenum. Deltakerne får tilgang til en rekke bevisstgjørings- og refleksjonsverktøy som de kan anvende etter kurset.

Samfunnsviterne holder to kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse i 2020, neste kurs holdes i oktober.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 13. mai 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 40
Påmeldingsfrist: 1. april