Samfunnsviterne inviterer til et todagers kurs i møtedesign og fasilitering, i regi av Kybri.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

• Er dårlig gjennomførte møter en tidstyv i din virksomhet?
• Ønsker du å engasjere og involvere dine medarbeidere?
• Trenger du noen enkle, effektive verktøy og øvelser som du kan bruke i arbeidshverdagen?

Kurset går over to sammenhengende dager, og gir deltagerne en introduksjon til møtedesign og fasilitering, og en basis for å kunne benytte fasilitering i egen virksomhet. Dagene er lagt opp slik at kursleder fasiliterer deltagerne gjennom ulike øvelser. Gjennom disse får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter, workshops og prosesser. Kurset gir grunnleggende kunnskap om møtedesign og fasilitering, samt en ide om hva skal fasiliteres og hva som ikke skal det.

Tidspunkt: Mandag 11. og tirsdag 12. mai 2020, kl. 09-16 begge dager
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen


Kursavgift:

Medlem: kr. 4 500
Ikke-medlem: kr. 7 000
Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Gjennom dette kurset, får du:
• solid basiskunnskap om fasilitering
• verktøy (metoder og øvelser) til bruk ved fasilitering
• en modell som kan brukes til å designe forskjellige typer prosesser – fra korte møter til langvarige prosjekter
• idéer til hvordan du kan fortsette din læring og utvikling på egen hånd
• økt bevissthet rundt egne styrker og utviklingspotensial i rollen som fasilitator

Kurset designes og gjennomføres av Mathilde Blichfeldt Mjønes. Mathilde har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning gjennom 9 år som ansatt i Riksrevisjonen. Siden 2015 har hun levert kurs til en rekke virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Mathilde er samfunnsviter, og sertifisert fasilitator fra Facilitator i Aarhus.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:
- Praktiske øvelser som er direkte overførbare til jobbsituasjonen
- Et svært bra kurs som jeg gjerne skulle hatt mye tidligere
- Veldig tilstedeværende kursholder
- Fantastisk kurs!
- Konkret kunnskap, økt innsikt og ny energi
- En veldig god og variert verktøykasse
- Suverent bra kurs!

Merk: Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset.

Kurset er åpent for alle.