Lederutviklingsprogram - kompetansepåfyll for nye og erfarne ledere

Vil du øke muligheten til å lykkes som leder? Samfunnsviterne har på nytt gleden av å invitere til et nytt lederutviklingsprogram for medlemmer med personalansvar. Det er begrenset antall plasser så vær rask med å melde deg på.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

16.feb 2023 - 25.mai 2023

Sted:

Juristenes Hus, Oslo

Målgruppe:

Medlemmer i lederstillinger med personalansvar

Antall plasser:

3

Påmeldingsfrist:

5. februar

Påmeldingsfrist utløpt

 
Lær hva andre deltagere synes om kurset

Lederprogrammet er et eksklusivt tilbud for medlemmer i Samfunnsviterne som er ledere med personalansvar.

Med et begrenset deltakerantall legges det opp til oppfølging av den enkelte deltaker i form av gruppesamlinger og oppgaver underveis.

Vårt nye lederutviklingsprogram er beregnet på nye og erfarne ledere med personalansvar i offentlig eller privat sektor.

Det legges opp til fire samlinger over syv dager sentralt i Oslo.

Samlingene vil foregå innenfor arbeidstiden klokken 09.00-16.00.

Vi oppfordrer alle til å kontakte sin arbeidsgiver for eventuelt helt eller delvis finansiering av kostnadene.

Det planlegges i tillegg med en oppfølgingssamling for avholdte programmer høsten 2023.

Lederutviklingsprogrammet vil ta for seg følgende hovedtema

Før første samling: Preferansetest bli sendt til deltakeren for personprofilanalyse

1. samling: 16.- 17. februar:
Mestring av egen lederrolle - JUNGs preferanseanalyse

2. samling: 23.- 24. mars:
Omstilling og endring i en ny tid - nye ledelsesmetoder

3. samling: 20.- 21. april:
Hvordan utvikle det gode samspill – fra gruppe til team/effektive lederteam og fokus på eget lederteam

4. samling: 25. mai:
Mitt «ledercredo» - videreutvikling av eget lederskap

Mellom samlingene vil det være en oppgave knyttet til utvikling av eget lederskap

Programmets fire læringsmål

 • Konkret erfaring som gjøres underveis i programmet
 • Teoretisk begrepsforståelse
 • Aktiv utprøving og eksperimentering
 • Veiledning og selvstendiggjøring i lederroll

Programmets metode og fremgangsmåte

 • Tydeliggjøring av egen lederrolle
 • Tydeliggjøring av lederprofilen til den enkelte leder og skape bevissthet til denne - oppdagelser i egen praktisering og egen kompetanse
 • Personlig utvikling som grunnlag for mestring av lederrollen
 • Å kjenne seg selv med hensyn til ressurser og reaksjonsmåter
 • Å være bevisst på hvordan egen atferd påvirker andre og en selv
 • Ferdigheter i ledelse

Programmet vil foruten gjennomgang av enkelttema på ulike samlinger også oppfordre deltakerne til å arbeide med en personlig utviklingsoppgave gjennom hele programmet som er knyttet til egen virksomhet.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Dette var «supernyttig»

«Hadde jeg hatt muligheten skulle jeg ha meldt meg på en gang til»

«Kurset har en flott balanse mellom teori og praktisk tilnærming»

«Mye nyttig materiell ble ettersendt etter hver samling»

Målgruppe: Medlemmer i lederstillinger med personalansvar

Tid: Syv dager à fire samlinger i perioden 16. februar til 25.mai 2023
Pris:  19 500 kroner
Sted: Samfunnsviterne, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 5. februar
Program: Last ned program (med forbehold om endringer)

Om kursholder

Aspire Utvikling AS har drevet med ledelse og lederutvikling i mer enn 20 år i privat og offentlig sektor, både på mellomleder- og toppledernivå. Læringsmetoden, en kombinasjon mellom teori, praksis, egen refleksjon, refleksjon i gruppe og utprøving, viser seg å gi gevinster i eget lederskap.

 

Referanser

 • Telenor ASA – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering
 • Kommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, organisasjonsutvikling
 • Fylkeskommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling
 • Forsvaret – omstilling, endringer, teamutvikling, nedbemanning
 • NAV – teamutvikling, lederveiledning, lederutvikling
 • Fagforeninger – teamuvtikling, lederveiledning
 • Frivilllig/ideell sektor – teamutikling, lederutvikling, lederveiledning, rekruttering
 • Utdanningssektoren/vgs – teamutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering, omstilling, endringer
 • Og en rekke andre offentlige og private virksomheter

Praktisk informasjon og faktura

Dette spesialtilpassede programmet koster kroner 19 500,- per deltaker, fakturert av Samfunnsviterne med en betalingsfrist på 14 dager.

Medlemmer i lederstillinger som vurderer kurset oppfordres til å forhøre seg med arbeidsgiver for å få kurskostnadene dekket. Samfunnsviterne kan etter søknad og dokumentasjon dekke reise- og overnattingskostnader etter avtale.

Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn deg som deltaker, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Det vil bli utdelt omfattende materiale i etterkant av hver samling. Det er også forventet at den enkelte deltaker er forberedt på de oppgavene som det skal jobbes med mellom hver samling.

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

For spørsmål om det reise, opphold eller andre administrative spørsmål, kontakt oss på kurs@samfunnsviterne.no

Vi understreker at det er bindende påmelding og forutsetter tilstrekkelig deltakelse.