Vil du øke muligheten til å lykkes som leder? Samfunnsviterne har på nytt gleden av å invitere til lederutviklingsprogram for medlemmer med personalansvar. Det er et begrenset antall plasser på dette tredje programmet i rekken, så vær rask med å melde deg på!

Lederprogrammet er et eksklusivt tilbud for medlemmer i Samfunnsviterne som er ledere med personalansvar. Med et begrenset deltakerantall legges det opp til oppfølging av den enkelte deltaker i form av gruppesamlinger og oppgaver underveis:

  • Vårt nye lederutviklingsprogram er beregnet på nye og erfarne ledere med personalansvar i offentlig eller privat sektor
  • Det legges opp til fire samlinger over syv dager sentralt i Oslo 
  • Samlingene vil foregå innenfor arbeidstiden kl 09.00-16.00.
  • Vi oppfordrer alle til å kontakte sin arbeidsgiver for eventuelt helt eller delvis finansiering av kostnadene
  • Det planlegges i tillegg med en oppfølgingssamling for avholdte programmer høsten 2022

Lederutviklingsprogrammet vil ta for seg følgende hovedtema
Før første samling: Preferansetest bli sendt til deltakeren for personprofilanalyse
• 1. samling 23.-24. februar: Mestring av egen lederrolle - JUNGs preferanseanalyse
• 2. samling 30.-31. mars: Omstilling og endring i en ny tid - nye ledelsesmetoder
• 3. samling 27.-28. april: Hvordan utvikle det gode samspill – fra gruppe til team/effektive  lederteam og fokus på eget lederteam
• 4. samling 1. juni: Mitt «ledercredo» - videreutvikling av eget lederskap

Mellom samlingene vil det være en oppgave knyttet til utvikling av eget lederskap

Programmets fire læringsmål 
• Konkret erfaring som gjøres underveis i programmet
• Teoretisk begrepsforståelse
• Aktiv utprøving og eksperimentering
• Veiledning og selvstendiggjøring i lederrolle

Programmets metode og fremgangsmåte

• Tydeliggjøring av egen lederrolle
• Tydeliggjøring av lederprofilen til den enkelte leder og skape bevissthet til denne - oppdagelser i egen praktisering og egen kompetanse
• Personlig utvikling som grunnlag for mestring av lederrollen
• Å kjenne seg selv med hensyn til ressurser og reaksjonsmåter
• Å være bevisst på hvordan egen atferd påvirker andre og en selv
• Ferdigheter i ledelse

Programmet vil foruten gjennomgang av enkelttema på ulike samlinger også oppfordre deltakerne til å arbeide med en personlig utviklingsoppgave gjennom hele programmet som er knyttet til egen virksomhet.

Sagt om programmet

«Dette var «supernyttig»

«Hadde jeg hatt muligheten skulle jeg ha meldt meg på en gang til»

«Kurset har en flott balanse mellom teori og praktisk tilnærming»

«Mye nyttig materiell ble ettersendt etter hver samling»


Målgruppe: Medlemmer i lederstillinger med personalansvar 
Tid: Syv dager à fire samlinger i perioden 23. februar til 1. juni 2022
Pris: kr. 18.500,-
Sted: Samfunnsviterne, Juristenes Hus, Kr. Augusts gate 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 1.februar
Program og gjennomføring: Kommer snart

 

Om kursholder
Aspire Utvikling AS har drevet med ledelse og lederutvikling i mer enn 20 år i privat og offentlig sektor, både på mellomleder- og toppledernivå. Læringsmetoden, en kombinasjon mellom teori, praksis, egen refleksjon, refleksjon i gruppe og utprøving, viser seg å gi gevinster i eget lederskap. 


For spørsmål om program, kontakt oss på kurs@samfunnsviterne.no


Noen referanser
• Telenor ASA – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering 
• Kommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, organisasjonsutvikling
• Fylkeskommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling
• Forsvaret – omstilling, endringer, teamutvikling, nedbemanning
• NAV – teamutvikling, lederveiledning, lederutvikling
• Fagforeninger – teamuvtikling, lederveiledning
• Frivilllig/ideell sektor – teamutikling, lederutvikling, lederveiledning, rekruttering
• Utdanningssektoren/vgs – teamutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering, omstilling, endringer
• Og en rekke andre offentlige og private virksomheter

Smitteverntiltak
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske samlinger og sammen med våre samarbeidspartnere.

Praktisk informasjon og faktura
For dette spesialtilpassede programmet påløper det en kostnad på kr 18.500,- per deltaker, fakturert av Samfunnsviterne med en betalingsfrist på 14 dager.

Medlemmer i lederstillinger som vurderer kurset oppfordres til å forhøre seg med arbeidsgiver for å få kurskostnadene dekket. Samfunnsviterne kan etter søknad og dokumentasjon dekke reise- og overnattingskostnader etter avtale. 

Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn deg som deltaker, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Det vil bli utdelt omfattende materiale i etterkant av hver samling. Det er også forventet at den enkelte deltaker er forberedt på de oppgavene som det skal jobbes med mellom hver samling.

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

For spørsmål om det reise, opphold eller andre administrative spørsmål, kontakt oss på kurs@samfunnsviterne.no 

Vi understreker at det er bindende påmelding og forutsetter tilstrekkelig deltakelse.