Modul 1 - Grunnkurs for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 15.-16. mars i Trondheim. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

15.mar 2023 - 16.mar 2023

Sted:

Hotel Nidelven, Trondheim

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

7

Påmeldingsfrist:

8. februar

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet for kurset er å gi nye tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene nødvendig innsikt og grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Kort om kursets innhold

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne, i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne - oppgaver, rolleforståelse og politikk. Kurset gir også en grundig gjennomgang av de sentrale avtaleverkene for tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

- Akademikernes og Samfunnsviternes oppbygging, styringsdokumenter og politikk.
- Tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse.
- Hovedavtalens oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
- Hovedtariffavtalenes oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter og fellesbestemmelser.

Samfunnsviterne holder ett grunnkurs for tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene i året, og neste grunnkurs holdes på vårparten 2024.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Trondheim eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer

Merk: Dersom du er tillitsvalgt, men ennå ikke er registrert med tillitsvervet i vårt medlemsregister, send en e-post til kurs@samfunnsviterne.no