Modul 1 - Kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 13.-14. april, i Bergen. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

13.apr 2023 - 14.apr 2023

Sted:

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

15

Påmeldingsfrist:

2. mars

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene, som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og gjeldene avtaleverk. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Sentrale forhandlinger, hovedtariffavtalen og lønnsforhandlingsbestemmelser
  • Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
  • Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretninger og strategi, gjennomføring og avslutning.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i kommunal sektor i året, og neste kurs holdes på vårparten 2024.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise, overnatting og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Bergen eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer


Merk: Dersom du er tillitsvalgt, men ennå ikke er registrert med tillitsvervet i vårt medlemsregister, send en e-post til kurs@samfunnsviterne.no