Modul 1 - Kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i Oslo kommune

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 28.-29. mars. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

28.mar 2023 - 29.mar 2023

Sted:

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte i Oslo kommune

Antall plasser:

14

Påmeldingsfrist:

15. februar

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i Oslo kommune både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Oslo kommune som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og gjeldene avtaleverk. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

Sentrale forhandlinger, avtaleverk og lønnsforhandlingsbestemmelser
- Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
- Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretning og strategi, gjennomføring og avslutning

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Oslo kommune i året, og neste kurs holdes på vårparten 2024.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker reise, kursavgift, overnatting og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

 

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer