Modul 1 - Kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i staten

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 6.-7. september, i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

06.sep 2023 - 07.sep 2023

Sted:

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor

Antall plasser:

27

Påmeldingsfrist:

3. august

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i statlig sektor både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i statlig sektor som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i staten. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en «reell» forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:
- Sentrale forhandlinger, hovedtariffavtalen og lønnsforhandlingsbestemmelser
- Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
- Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretninger og strategi, gjennomføring og avslutning


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon om bestilling av reise med mer, fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.