Modul 2 - Nettverkssamling om IA-arbeid og bærekraft i praksis

Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til nettverkssamling om IA og bærekraft i praksis, 25. april 2023!

Kursinformasjon

Tidspunkt:

25.apr 2023, kl. 11.00-18.00

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i alle sektorer

Antall plasser:

20

Påmeldingsfrist:

15. mars

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet med samlingen er å gi tillitsvalgte opplæring i IA-avtalen, samt innsikt i hvordan en som tillitsvalgt kan arbeide med inkludering, sosial bærekraft og forebyggende arbeid med arbeidsmiljøet. Det er et mål at alle tillitsvalgte skal ha god kjennskap til aktuelt lov- og avtaleverk, og virkemidler og roller i partssamarbeidet. Med denne nettverkssamlingen ønsker vi å skape forståelse og fornyet energi og entusiasme for disse viktige tillitsvalgtoppgavene.

Kort om innholdet

Årets IA-samling vil ta form av en workshop for tillitsvalgte som ønsker innspill til hvordan en kan jobbe med godt forebyggende arbeidsmiljø-arbeid i virksomheten. Partssamarbeid om inkludering og godt arbeidsmiljø er både en forpliktelse for partene og en mulighet til å arbeide strategisk med å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser. På denne samlingen får du lære mer om risikofaktorer på kontorarbeidsplasser, og få konkrete verktøy for godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Det settes av god tid til diskusjon og erfaringsutveksling.

Last ned program for samlingen her, med forbehold om mindre endringer


Praktisk informasjon

Nettverkssamlingen avsluttes med en hyggelig middag – for de som ønsker å bli igjen etter samlingen for å fortsette nettverksdialogen. Det tilbys også overnatting til de som ønsker. Tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn.

Samfunnsviterne dekker samlingsavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.