Modul 3 - Kurs i forhandlinger for viderekommende

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlinger for viderekommende, for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor den 10.-11. mai. Kurset vil fokusere på alle typer forhandlinger, ikke lønn spesielt, og det forutsettes at deltakerne har forhandlingserfaring. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

10.mai 2023 - 11.mai 2023

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte

Antall plasser:

26

Påmeldingsfrist:

29. april

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Målet for kurset er å gi deltakerne forhandlingstrening, større kunnskap om forhandlinger og hvordan de kan forberede og gjennomføre forhandlinger - herunder noe generell forhandlingskunnskap og et felles begrepsapparat.

Kort om kursets innhold
Kurset vil gi deltakerne økt bevissthet om hva forhandling er, slik at de blir tryggere på å gå inn i krevende forhandlinger, samt god kunnskap om systematisk forberedelse og gjennomføring for å maksimalisere sine ønskede resultater.

Kurset har en praktisk tilnærming hvor det legges opp til stor involvering av deltakerne, med en erfaringsbasert læringsmetode. Det legges opp til formidling av fagets teori gjennom innledninger til de enkelte emner, praktisk ferdighetstrening gjennom aktiv deltakelse i caseøvelser og rollespill, samt refleksjon og analyse av egne og andres forhandlinger i lys av fagets teori og begreper – for slik å bygge bro mellom teori og praksis.

Etter endt kurs vil du har grunnleggende innsikt i og kunnskap om:
Hva en forhandling er – begrepsapparat, forberedelser og gjennomføring
- Gode hjelpeverktøy for effektive forhandlinger, slik at du med øvelse kan utvikle ferdighetene og kunnskapen til å øke egen selvtillit ved forhandlingsbordet.
- Økt bevisst rundt, og bedre kjennskap til, din rolle i team.
- Hvordan en kan bli bedre samkjørt i egen forhandlingsdelegasjon.

 Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.


Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.