Modul 3 - Nettverkssamling for erfarne tillitsvalgte

Å trekke veksel på våre tillitsvalgtes erfaringer og motivere til fortsatt innsats for foreningen er svært viktig for oss. Samfunnsviterne inviterer derfor til nettverkssamling for erfarne tillitsvalgte 7.- 9. juni i Brussel.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

07.jun 2023 - 09.jun 2023

Sted:

Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussels

Målgruppe:

Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer

Antall plasser:

0

Påmeldingsfrist:

15. april

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer – og foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen.

Om samlingen
Samlingen vil ha et særlig fokus på foreningens arbeid med saker fra landsmøtet 2022, herunder blant annet foreningens strategi- og organisasjonsarbeid, organisasjonsutvikling og foreningens prioriterte satsingsområder.

I tillegg blir det eksterne innlegg fra Den norske EU-delegasjonen og LO i Brussel. Samlingen legges opp som en bred diskusjonsarena, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Program og flytider
Samlingen starter med felles middag 7. juni kl. 20.00. Det faglige programmet starter opp torsdag 8. juni kl. 09.00 og avsluttes fredag 9. juni kl. 16.00. Det legges derfor opp til, og er reservert følgende, for hele gruppen tur-retur:

- 7. juni: SK 597 København 17.00 – Brussel 18.30
- 9. juni: SK4746 Brussel 19.40 – Oslo 21.30

Informasjon om tilknytningsbilletter til København og ev. fra Oslo kommer i deltakerbekreftelsen, til de som får plass på samlingen.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon om flybilletter mm. fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfarenhet, deltakelse på tidligere samlinger mm.