Samfunnsviterne inviterer til grunnkurs for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 3.-4. mars. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på nye tillitsvalgte og gir en innføring i Akademikerne og Samfunnsviterne – herunder oppbygging, styringsdokumenter og politikk. Videre får deltakerne en innføring i tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, strategi, politikk, oppgaver og rolleforståelse. Deltakerne får en grundig innføring i Hovedavtalens (Dok 24) oppbygging og innhold – herunder medbestemmelse, arbeidsgivers styringsrett, tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Deltakerne får også en grundig gjennomgang av Hovedtariffavtalens (Dok 25) oppbygging og innhold – herunder lønnsforhandlingsbestemmelser, partsrettigheter, fellesbestemmelser med mer.

 

Heldigitalt grunnkurs

På grunn av smittesituasjonen og gjeldende restriksjoner gjennomføres kurset i sin helhet digitalt. Kurset strømmes fra et kurslokale, med kun arrangør og innledere til stede i lokalet, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.


Målgruppe: nye tillitsvalgte i virksomheter i Oslo kommune
Tid: 3.-4. mars 
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: 2. mars

Program: lenke til program (med forbehold om mindre endringer)