Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 7.-8. september, i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i statlig sektor både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

 

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i statlig sektor som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i staten. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

 

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Sentrale forhandlinger, hovedtariffavtalen og lønnsforhandlingsbestemmelser
  • Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
  • Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretninger og strategi, gjennomføring og avslutning

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.Målgruppe: Nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 7.-8. september
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 8. august
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer