Samfunnsviterne inviterer i samarbeid med Juristforbundet til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift 1.-2. april i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Deltakerne får en gjennomgang av aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder tillitsvalgtes rolle, forberedelser og gjennomføring. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i kommunal sektor.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i kommunal sektor i året, neste kurs holdes på vårparten 2021.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Vi inviterer til middag etter første kursdag, og tilbud om overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe: nye tillitsvalgte i KS og KS Bedrift
Tid: 1.-2. april 2020
Sted: Oslo,
Hotel Gabelshus
Antall plasser: 12
Påmeldingsfrist: 23. februar

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer